search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Läxverkstad på byrån ska motverka segregation

Månadens advokat är Annica Börjesson, delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg, som har varit drivande för att byråns kontor ska medverka i organisationen NU: Nolla Utanförskapets läxverkstäder.

Hur går det till när advokatbyrån ordnar läxverkstäder?

– Ett antal elever som är ut­valda av rektorer för olika skolor i utsatta områden till­sammans med NU: Nolla Utanförskapet kommer till oss och till andra advokatbyråer och företag och får hjälp med läxläsning varje vecka under läsåret. Det är elever från årskurs nio och gymnasiet. Vi hjälper dem med de läxor de har, i alla ämnen.

– En del i projektet är att ungdomarna får komma ut på företag med allt vad det innebär: att anmäla sig i receptionen och hur man hälsar på människor och så vidare, men också att komma bakom fasaden. De ska få se en annan miljö än de är vana vid och känna att de kan umgås med människorna där för att avdramatisera det. Huvudsyftet med hela projektet är att motverka segregation. En stor del i det är att känna sig trygg i andra miljöer bortom ens vardag.

Hur många advokatbyråer och andra företag medverkar?

– I Stockholm har man haft rena juridikläxverkstäder på företag och byråer. I Göteborg och Malmö är marknaden mindre – det finns inte så många företag som har stora juristavdelningar – så där deltar även till exempel teknik- och it-företag utöver advokatbyråer. Men vi är ett tiotal advokatbyråer och andra företag på respektive ort, och ännu fler i Stockholm. – Vi på MAQS i Göteborg och Malmö har varit drivande i att engagera andra företag, och vi i Göteborg har hjälpt till med att få igång verkstäderna i Malmö. I Göteborg börjar verksamheten nu till höstterminen, och i Malmö blir det efter årsskiftet.

Vilken nytta har de medverkande av bakgrunden från advokatbyrå?

– I Stockholm uttryckte eleverna att den stora behållningen var att de fick hjälp med att angripa en uppgift, helt enkelt att lära sig metoden, vilket de kände var oerhört värdefullt. Är det någonting vi jurister kan, så är det just metod – vad frågeställningen är, hur vi ska angripa den och var vi ska börja. Men också att se hur det är att arbeta på en advokatbyrå.

Vilka tog initiativet till kontakt mellan advokatbyråerna och organisationen?

– I MAQS:s fall var det vi som tog kontakt med professor Sanna Wolk som har grundat NU: Nolla Utanförskapet. Vi har länge haft på vår agenda att arbeta just mot segregation. Det är svårt att hitta bra integrationsprojekt, men vi tycker att det här är ett bra projekt – det känns relevant och vi känner att vi kan göra nytta.

Vilka byråer medverkar förutom MAQS?

– De övriga advokatbyråer som medverkar är Baker Mc­Kenzie, Delphi, Gulliksson, Kastell, Mannheimer Swartling och Moll Wendén.

Hur många från ert kontor är engagerade?

– Det kommer att vara mellan tio och femton personer, jurister och administrativ personal. Vi tar emot omkring tio elever.

Vad hoppas du på att få ut av projektet?

– Jag får energi. Alla människor mår bra av att hjälpa och vidga sina vyer. För byrån är det något att samlas kring tillsammans, något som stärker gemenskapen. Ytterst är det samhällsengagemang.

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons