search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Höga krav på ensamkommande asylsökande HBT-personer

Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet. Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.

Forskarna Daniel Hedlund och Thomas Wimark har analyserat 16 asylbeslut där ensamkommande barn åberopat förföljelse på grund av sexualitet. Det är samtliga sexualitetsärenden i beslut rörande gruppen ensamkommande barn under 2011 (av totalt 2 321). Studien visar att Migrationsverkets handläggare, när de ska bedöma asylskälen, fäster stor vikt vid att ungdomarna ska ha erfarenheter av tidigare stabila kärleksrelationer. Detta är anmärkningsvärt, då de asylsökande bara var i genomsnitt 16,5 år gamla. 

Forskarna finner också att det tycks finnas stereotypa föreställningar hos handläggarna om sexualitet och homofobi i vissa länder, vilket gör att ungdomarnas berättelser ifrågasätts om någon eller några familjemedlemmar inte tagit avstånd från de ungas sexuella läggning. Detta, tillsammans med betoningen av tidigare förhållanden, gör enligt Hedlund och Wimark att det finns villkor för att asylskäl ska bedömas som trovärdiga. 

Artikeln ”Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity” har nyligen publicerats i Journal of Refugee Studies.

Ulrika Öster
Annons
Annons