search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

God stämning vid fullmäktigemötet

Årets advokatfullmäktige hölls i juni i Stockholm. Vid mötet delades Advokatsamfundets journalistpris ut. 

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 14 juni utdelades Advokatsamfundets journalistpris till Negra Efendić, reporter på Svenska Dagbladet. Negra Efendić fick priset för sina reportage i migrations- och integrationsfrågor.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson konstaterade i sitt anförande att det hänt mycket i Advokatsamfundet och omvärlden under det gångna året. Ordföranden valde dock att helt fokusera på metoo-debatten och dess efterverkningar.

De berättelser som kommit fram genom juristkvinnornas upprop #medvilkenrätt beskrev Christer Danielsson som ”bedrövlig och nedslående läsning”. Danielsson berättade sedan vad Advokatsamfundet gjort i frågan hittills, bland annat i form av en arbetsgrupp inom styrelsen, ett seminarium och en referensgrupp som ska tillsättas inom kort. Avslutningsvis gav han också ett löfte.

– Jag kan försäkra att vi från samfundets sida kommer att ha fortsatt fokus på denna fråga i vid mening och att vi ska göra vad vi kan för att driva på, fastslog Christer Danielsson.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg presenterade advokatkårens sammansättning och uppfattningar i en rad frågor, med utgångspunkt i den undersökning som Advokatsamfundet genomfört med hjälp av undersökningsföretaget Novus.

Anne Ramberg pekade på att advokatbyråerna just nu verkar i en tydlig högkonjunktur, vilket bland annat märks på att det under 2017 tillkommit rekordmånga biträdande jurister. Det är också tydligt att såväl lönsamheten som omsättningen ökar för byråerna.

Två nya ledamöter, Fredrik Ungerfält från Göteborg och Anna Ulfsdotter Forsell från Stockholm, valdes in i styrelsen av fullmäktige. Även disciplinnämnden fick två nya ledamöter, Anna Steén från Malmö samt Polyana Jensell från Göteborg.

Advokatsamfundets ekonomi konstaterades vara god, och fullmäktige sa ja till styrelsens förslag om att sänka årsavgiften med 400 kronor. Från och med i år är årsavgiften därmed 5 400 kronor per ledamot. Fullmäktige antog också den stadgeändring som föreslagits efter en motion vid förra årets fullmäktigemöte, och som bland annat tydliggör valberedningens sammansättning och arbetssätt.

Annons
Annons
Annons