search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europarådet ser hot mot Rumäniens rättsväsende

Rumäniens nya lagar om tillsyn över domare och åklagare riskerar att underminera oberoendet hos rumänska domare. Det konstaterar Europarådets Venedigkommission, som granskat tre nya lagar som antogs under slutet av 2017.

Det var Rumäniens president Klaus Johannis som vände sig till Europarådets Venedigkommission och bad denna att granska lagarna. Presidenten har också lämnat över lagarna till landets författningsdomstol för granskning. 

Venedigkommissionen uppmanar den rumänska regeringen att se över lagarna och att ta bort bland annat delar som begränsar domares och åklagares yttrandefrihet. 

Venedigkommissionen är ett rådgivande organ inom Europarådet, bestående av oberoende experter inom statsrätt.

Annons
Annons