search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet lanserar integritetspolicy

Advokatsamfundet har fastställt en integritetspolicy.

Integritetspolicyn gäller samfundets användning av personuppgifter i verksamheten. Den anger för vilka ändamål personuppgifterna används och visar hur Advokatsamfundet säkerställer att personuppgifter hanteras i enlighet med lag. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter de har, vilkas personuppgifter Advokatsamfundet använder.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons