search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rumänien och Litauen fälls för CIA-läger

Rumänien och Litauen bröt mot flera av Europakonventionens artiklar genom att låta CIA inrätta hemliga fängelser där fångar torterades. Det fastslår Europadomstolen i två avgöranden i slutet av maj.

Domarna gäller två misstänkta terrorister som gripits av CIA och sedan transporterats till läger i Rumänien respektive Litauen, där de torterats. Genom att tillåta detta har de båda staterna brutit mot såväl artikel 3 om förbud mot tortyr, som artikel 5 (rätten till frihet och säkerhet) och artikel 8 (skydd för privatlivet).

Europadomstolen rekommenderar de båda staterna att genomföra noggranna undersökningar av det inträffade. Båda de sökande i målen hålls i dag i förvar i Guantánamo Bay.

al-Nashiri mot Rumänien (ansökan nr 33234/12)

Abu Zubaydah mot Litauen (ansökan nr 46454/11)

Annons
Annons