search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riksrevisionen pekar på statlig ineffektivitet

Riksrevisorerna pekar i sin årliga rapport på ineffektivitet i flera statliga verksamheter, och på oönskade effekter av vissa politiska beslut.

Polisens forensiska verksamhet hör till dem som bedömts som ineffektiva. Samtidigt konstaterar revisorerna att arbetet håller hög kvalitet. Även Skatteverket pekas ut som ineffektivt.

Annons
Annons