search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättssystemen i EU har utvärderats

Europeiska kommissionen har publicerat ”EU:s resultattavla för rättsväsendet” för 2018. Resultattavlan gör en jämförande översikt över effektivitet, kvalitet och oberoende hos rättssystemen i EU:s medlemsstater.

Enligt utvärderingen uppfattar företagen rättssystemens oberoende som förbättrat eller stabilt i två tredjedelar av medlemsstaterna, men att oberoendet har försämrats i några länder. Undersökningen visar en tendens till att åklagarmyndigheterna blir mer oberoende av regeringsmakterna. I fråga om effektivitet är handläggningstiderna för handelsmål och andra civilmål mycket långa i flera av medlemsstaterna.

Advokatorganisationen CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har bidragit till flera avsnitt i utvärderingen, som kommissionen publicerar för sjätte gången. Syftet med utvärderingen är att ge stöd åt de nationella myndigheterna i arbetet med att förbättra effektiviteten i rättssystemen.

Annons
Annons