search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

På väg mot friare liv

Ordning och reda. En pedagogisk ton och tron på att alla i grunden vill göra rätt. Det bor en plikttrogen och ödmjuk lärarinna i Sveriges justitiekansler, Anna Skarhed. Så är det också från den bakgrunden hon kommer, båda föräldrarna var lärare i den gamla folkskolan. Hon gillar att ha kontroll men vet också hur det känns att helt förlora den.

Riddarfjärden glittrar i försommar­solen utanför fönstren som inramas av tjocka, månghundraåriga nischer av sten i Birger jarls torn på Riddarholmen i Stockholm. Här har Anna Skarhed sin ­arbetsplats sedan den 7 december 2009.

I fönsternischen vid skrivbordet med den formidabla utsikten finns ett foto på första barnbarnet och på väggen bredvid hänger en karta över Östergötland. Båda attributen säger mycket om skrivbordets innehavare. Det är i det landskapet som Anna Skarhed har sina rötter, samt ett lantställe, och det är dottersonen som står i fokus nu när hon vid midsommartid ska gå i pension.

Anna Skarhed poängterar att hon har ett mycket intressant arbete och fantastiska kolleger. Det enda hon ogillar är att hålla i lönesamtal.

– Jag tycker så himla illa om systemet med individuell lönesättning. Det var bättre förr när vi hade löneklasser och lönegrader.

Efter drygt fyra decennier i juridikens tjänst ser hon fram emot ett friare liv. Hon fyller 67 i januari och tycker sig snart ha fullgjort sin plikt.

– Det enda jag vet säkert är att jag ska hjälpa till att skola in mitt barnbarn på förskolan i höst. Och så ser jag fram emot att få tid att läsa, säger Anna Skarhed och sveper med handen över en hylla med böcker.

Hon säger också att hon räknar med många långfrukostar med tidningsläsning.

– Hela förmiddagarna om jag vill. Men jag får väl se upp så jag inte blir deprimerad av allt elände som står i tidningarna …

Anna Skarhed hoppas att hon under sina år som domare och därefter som justitiekansler har kunnat bidra till att upprätthålla förtroendet för staten. Som justitiekansler har hon både självständighet och ett stort ansvar. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över myndigheter och dess tjänstemän, att reglera skadeståndsanspråk som riktas mot staten, att vara statens advokat i främst skadeståndsmål och att fungera som åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. Dessutom ingår bland annat tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet.

– Vi ser vad som är bra, kan bli bättre eller inte alls är bra. Det är viktigt att vi uttrycker oss klokt och med ödmjukhet. Fokus är fungerande helheter och vid behov bättre rutiner eller förslag till lagändringar.

Det är här som lärarsjälen kommer in.

– All feedback måste vara pedagogisk. Börja alltid med det positiva. Betona att uppdraget är viktigt. Mycket är ofta bra men vissa saker kan bli bättre.

Som ett exempel tar Anna Skarhed tillsynen nyligen av Polisens hantering av tvångsmedel, det vill säga beslag och förverkande.

– Det handlar om krånglig lagstiftning där det ställs höga krav på dokumentation. Vi kan till exempel föreslå åtgärder för att förbättra rutiner och hantering. Men det måste ske med ödmjukhet. Justitiekanslerns tillsyn ska lyfta, inte sänka.

När det gäller Justitiekanslerns åklagarroll berättar Anna Skarhed om ett aktuellt fall med koppling till Nordiska motståndsrörelsen: hets mot folkgrupp i olika publiceringar på Internet.

– Åtalet omfattar över hundra åtalspunkter. Det handlar om uttalanden som utgör hot mot vårt öppna samhälle.

Förvånade föräldrar

Just ökningen av hot och hat i samhället är det som Anna Skarhed tycker är den tydligaste trenden under det knappa decennium som hon har varit justitiekansler.

– På nätet och särskilt i sociala medier har det utvecklats en rå ton med mycket hot och hat. Vi måste försöka vända den utvecklingen.

När det gäller tillsynen av advokaternas disciplinverksamhet så säger Anna Skarhed att ”Det är extremt sällsynt att vi överklagar disciplinnämndens beslut”.

– Jag minns att det bara hänt en gång under min tid som justitiekansler. Det var två advokater som jag ansåg borde få en varning.

Anna Skarhed tycker att landets advokater oftast sköter sig bra. Men hon är känslig för höga tonlägen, inte bara i sina egna skrivelser och på sociala medier, utan även i rättssalen. Hon reagerade för några år sedan när det i samband med några stora narkotikarättegångar utvecklades en alltför rå ton mellan advokater och åklagare. Då försökte hon bidra till att lugna de heta känslorna. Det måste vara ordning i klassen!

– Mina föräldrar blev väldigt förvånade över att jag inte ville bli lärare men de accepterade mitt yrkesval.

Anna Skarhed säger att det ”fortfarande är lite dunkelt” varför hon valde att bli jurist. Hon funderade ett tag på att bli psykolog eller journalist.

– Men jag tyckte det verkade lite flummigt. Juridik kändes mer seriöst. Fast jag måste erkänna att jag under studierna inte riktigt förstod vitsen utan tyckte det var tungt och delvis jättetråkigt att läsa juridik.

Numera är hon nöjd med sitt val: ”Allt i samhället handlar ju i grund och botten om juridik.”

Att det just blev domarbanan förklarar hon med att hon hade tillräckligt höga betyg för notarietjänstgöring och att det blev en naturlig väg att fortsätta i domstol.

– Jag trivs med objektiviteten i domarrollen, att få bestämma och försöka lösa problem. Kanske handlar det om mitt kontrollbehov.

Blev sjukskriven

Detta behov leder samtalet in på Anna Skarheds svåraste tid, då livet inte längre gick att kontrollera varken yrkesmässigt eller privat. Året var 1998 och hennes make fick en stroke med svåra följder. Hon reagerade med att arbeta ännu hårdare och klarade under en tid både ett nytt arbete som enhetschef på Domstolsverket och situationen hemma med två tonårsdöttrar och sjuk make.

– Till slut gick det inte. Jag blev sjuk själv och sjukskriven nästan ett år.

Anna Skarhed tog sig sedan stegvis tillbaka till arbetslivet och säger att hon i dag värderar kunskapen att det är möjligt att ta sig ur en existentiell kris.

– Rent personligt har det för mig inneburit att jag är mer tacksam för livet och mycket mindre stressad än jag var förut.

Curriculum vitae Anna Skarhed

1977 Jur. kand. Uppsala universitet

1978 Notarie Åklagarmyndigheten och ­tingsrätten Göteborg

1980 Hovrättsfiskal Hovrätten för ­Västra Sverige

1989 Hovrättsassessor Hovrätten för Västra Sverige

1991 Rådman Eskilstuna tingsrätt

1997 Rådman Uppsala tingsrätt

1999 Utvecklingschef Domstolsverket

2003 Lagman/chef Linköpings tingsrätt

2005 Justitieråd Högsta domstolen

2009 Justitiekansler

2015 Hedersdoktor juridiska fakulteten ­Uppsala universitet

Personligt: Anna Skarhed

Familj
Make, två vuxna döttrar och ett barnbarn.

Balans i livet
Får jag genom yoga, musik och naturen.

Drivkraft
Tron på att precis allting kan bli bättre.

Läser
Allt utom deckare.

Dold talang
Jag är bra på att sy. Har sytt kläder både till mig själv och till döttrarna.

Favoritapp
Bank-id.

Vänner
Har vänner både från barndomen, från gymnasietiden samt yrkeskolleger. Inga syskon men en stor släkt. Det är viktigt att inte bara umgås med jurister.

Inspirationskälla
Mina döttrar.

Motto
DFS, det fixar sig.

Ulf Storm
Annons
Annons