search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny skriftserie

2016 bildades Akademien för Insolvensrätt med syfte att utveckla och stärka forskning, utbildning och tvärvetenskaplig samverkan kring området insolvensrätt.

Akademien har inrättat en skriftserie som kommer att publicera de rättsvetenskapliga studier som är ett resultat av akademiens verksamhet. Första boken i skriftserien med titeln ”Överskuldsättning av privatpersoner och företag” redovisar bland annat material från en konferens om överskuldsättning hösten 2017. Boken innehåller också artiklar som tidigare har publicerats i Insolvensrättslig tidskrift och som behandlar frågor om skuldsanering och företagsrekonstruktion.

Bitte Wölkert
Annons
Annons