search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper : lovkommentar / Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad, Jan Skåre (4. utg. Oslo : Universitetsforl., 2017. 1474 s.)

Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar. D.1–2 / Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus (Utg. 2018. Norstedts juridik. 986 s. Gula biblioteket)

Bernitz, Ulf: Introduktion till EU / Ulf Bernitz, Anders Kjellgren (6. uppl. Norstedts juridik. 166 s.)

Göransson, Håkan Gabinus: Diskrimineringslagen : en lärobok / Håkan Gabinus Göransson, Naiti del Sante (Norstedts juridik. 213 s.)

Hartley, Trevor C.: Civil jurisdiction and judgments in Europe : the Brussels I regulation, the Lugano convention, and the Hague choice of court convention (Oxford : Oxford Univ. Press, 2017. 608 s. Oxford private international law series.)

Henkow, Oskar: Mervärdesskatt i teori och tillämpning (4. uppl. Gleerup, 2016. 127 s.)

Jacobsson, Linus: Permanent establishment through related persons : a study on the treatment of related persons under article 5 of the OECD Model Tax Convention (Uppsala : Department of Law, Uppsala University. 355 s. Diss. Uppsala universitet, 2018)

Jonsson, Malin: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : nuläge och utvecklingsbehov 2018 / Malin Jonsson, Johan Lindblad (Brottsförebyggande rådet. 68 s.)

Matteson, Mikael: Konsumenträtt med skuldsanering :  en introduktion för professionsutbildningar (Liber, 2017. 100 s.)

Mwakagali, Mpoki: International financial institutions and labour standards : a legal study of the role of these institutions in the promotion and implementation of freedom of association and collective bargaining (Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 408 s. Diss. Stockholms universitet, 2018)

Norges Lover 1687–2017 / utgitt av Det juridiske fakultet ; red. Inge Lorange Backer, Henrik Bull (Studentutg. Bergen : Fagbokforlaget. 4170 s.)

Radetzki, Marcus: Skada i följd av trafik? (Norstedts juridik. 209 s.)

Schmauch, Magnus: EU:s marknadsmissbruksförordning m.m : en kommentar (Norstedts juridik. 369 s. Gula biblioteket)

Walin, Gösta: Lagen om skuldebrev m.m : en kommentar / Gösta Walin, Johnny Herre (4. uppl. Norstedts juridik. 455 s. Gula biblioteket)

Vesterhav, Daniel: Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete / Daniel Vesterhav och Linda Lindblom, Brå och Stefan Hellberg, Polismyndigheten (Brottsförebyggande rådet. 40 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons