search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kvinnlig MP ger fler kvinnliga delägare

I mer än tre årtionden har kvinnor utgjort över 40 procent av studenterna på juristprogrammen vid amerikanska universitet. Trots detta är andelen kvinnliga del­ägare vid advokatbyråerna endast 24 procent, visar en undersökning genomförd av företaget Law 360.

Bland managing partners och motsvarande är siffran 12 procent.

Samtidigt var närmare 42 procent av de nya delägare som utsågs under 2017 kvinnor.

Undersökningen visar också att advokatbyråer med kvinnor på toppositionen tog in fler kvinnliga delägare än de andra byråerna.

Annons
Annons