search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO kritiserar rådmannen i Solnamålet

Rådmannen borde ha gått igenom domskälen med de båda nämndemännen bakom den omdiskuterade misshandelsdomen i Solna tingsrätt. Den anser JO, som riktar kritik mot domaren.

I den uppmärksammade domen friades en person för misshandel, bland annat med hänvisning till att den misstänkta kom från en bra familj. Domen ledde till att nämndemännen stängdes av från sitt uppdrag och uteslöts ur Centerpartiet. 

Diskussionerna, där det också förekom påståenden om att rådmannen ska ha skrivit andra domskäl än de som egentligen framfördes, fick JO Lars Lindström att inleda ett initiativärende. I beslutet, som kom i slutet av maj, konstaterar Lars Lindström att det inte finns några krav på att nämndemän ska granska en dom innan den meddelas, och att det av praktiska skäl sällen görs. Samtidigt finns det starka skäl att i de fall, då juristdomaren anser att nämndemännen är på väg mot en oriktig dom, skriva ett utkast och visa nämndemännen. Därmed kan man undvika misstag. Dessutom minskar, enligt JO, risken att nämndemännen efteråt hävdar att den skrivna domen inte stämmer överens med vad de kom fram till under överläggningen.

 – När man läser domskälen i det aktuella fallet kan man rimligen inte komma fram till någon annan slutsats än att juristdomaren borde ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades. Hon kan därför inte undgå kritik, kommenterar Lars Lindström.

Ulrika Öster
Annons
Annons