search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag om resning vid nya åldersuppgifter

Domstolen ska kunna pröva ett fall på nytt om det visar sig att den första domen bygger på felaktiga uppgifter om den tilltalades ålder. Det föreslår utredaren Per Lennerbrant i en departementspromemoria.

En persons ålder har stor betydelse för valet av påföljd. Om domstolen utgår från en åldersuppgift som inte stämmer kan det leda till att en person får en för lindrig påföljd.

Utredaren vill råda bot på detta genom att öppna för resning till den tilltalades nackdel om det kommer fram nya uppgifter i efterhand om att en dömd person sannolikt var äldre än vad domstolen funnit. För att domen ska prövas på nytt krävs det att brottet kan leda till mer än ett års fängelse.

Även resning till den tilltalades fördel ska vara möjlig om det i efterhand framkommer att den tilltalade var yngre än vad domstolen utgått ifrån.

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder, Ds 2018:19

Annons
Annons