search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ensamkommande får en ny chans att stanna

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppe­hållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

Detta beslutade riksdagen i början av juni, då man röstade ja till regeringens förslag.

Reglerna omfattar unga som var under 18 år när de kom, men som sedan blivit vuxna. De tillfälliga reglerna har under beredningen fått hård kritik från remissinstanserna.

Advokatsamfundet skrev i sitt remissvar att det i och för sig är positivt att regeringen vill göra något för denna grupp, men att förslagets utformning var problematiskt på flera sätt. Inte heller Lagrådet ansåg att förslaget borde genomföras.

Annons
Annons