search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Domarnämnden vill ha advokat i HD

Domarnämnden föreslår advokat Eric M. Runesson, delägare på Sandart & Partners Advokatbyrå, till nytt justitieråd i Högsta domstolen, när domstolens ordförande Stefan Lindskog går i pension senare i år.

Domarnämnden skriver i sitt protokoll: ”Eric Runesson framstår som en synnerligen skicklig jurist med sådana erfarenheter och kvalifikationer att han måste anses ingå i kretsen av landets främsta jurister.”

Eric M. Runesson har varit ledamot av Advokatsamfundet sedan 1993 och ingår i samfundets huvudstyrelse sedan 2014. Beslutet om att utse justitieråd fattas av regeringen.

Annons
Annons