search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Brå överväger att studera brott och migration

Brottsförebyggande rådet, Brå, överväger att inleda studier av sambandet mellan brott och migration.

Anledningen är en stark efterfrågan på sådan kunskap i den offentliga debatten.

Kunskapen om i vilken utsträckning utrikes födda personer förekommer som misstänkta i brottsutredningar jämfört med inrikes födda har hittills ansetts vara relativt god. I korthet kan sägas att en större andel av de utrikes födda förekommer som misstänkta än bland de inrikes födda. Den överväldigande majoriteten av de utrikes födda har inte misstänkts för brott.

Annons
Annons