search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avkopplande att varva advokatarbete och skrivande

De europeiska civilprocessförordningarna utgör en viktig del av den europeiska internationella processrätten. Advokat Fredrik Sjövall har tillsammans med Samuel Rundvall skrivit den första boken på länge om denna centrala förordning.

Varför behövs det en bok om de europeiska civilprocessförordningarna?

− Den senaste boken på svenska om Bryssel I-förordningen är tio år gammal, och sedan dess har förordningen gjorts om, ny praxis har tillkommit och rättsområdet har utvecklats med ny EU-lagstiftning på angränsande områden.

Hur är kunskapen om dessa förordningar bland advokaterna?

− De flesta har stött på Bryssel I-förordningen, men kan nog tycka att frågorna är komplicerade och svårbedömda. Kunskapen om de övriga europeiska civilprocessförordningarna är begränsad, vilket är synd, eftersom de tillkommit för att erbjuda verktyg – ofta med svagare parter i åtanke – för att lösa gränsöverskridande tvister på ett enklare och snabbare sätt. Här finns potential att lösa sådant som många gånger blir liggande eftersom man tycker att kostnader och besvär inte står i proportion till det som står att vinna.

Hur är det att förena bokskrivande med praktiskt advokatarbete?

− Det är berikande och faktiskt avkopplande med ett alternativt – parallellt – intellektuellt stråk i vardagen som kontrast till arbetet i ärenden. Men det är naturligtvis också utmanande och ibland får skrivandet ligga nere i långa perioder.

Annons
Annons