search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Vill se fler jurister debattera

Månadens advokat Paula Röttorp, managing partner för Hannes Snellmans svenska verksamhet samt styrelseledamot i Centrum för rättvisa, är sedan mars i år ny kolumnist på ledarsidan i Svenska Dagbladet.

Varför vill du skriva i Svenska Dagbladet?

– Jag har alltid varit samhällsintresserad och tyckt att det varit kul att skriva opinionsbildande, och Svenska Dagbladet ligger mig nära om hjärtat. Jag arbetade extra som vikarierade ledarskribent på tidningen under två somrar i början av 2000-talet när jag studerade juridik. Det var en nyttig skrivarskola. Som de flesta som går ut juristlinjen så hade mitt språk blivit allt mer komplicerat och svårtläst under utbildningen. Många bisatser, ingen begränsning av antalet tecken och en hög frekvens av ”fina” snarare än enkla ord. Att lära mig skriva för allmänheten var en bra tankeställare som jag har haft glädje av också som rådgivare. Så det här är inte helt nytt för mig, men det var länge sedan senast.

Vad för ämnen har du för avsikt att fokusera på?

– Jag tror att jag framför allt kan tillföra ett juridiskt perspektiv och företagarperspektiv på samhällsdebatten. Min första kolumn handlade exempelvis om brexit med en juridisk infallsvinkel på den finansiella marknaden och bolagsrätten. Men jag kommer nog att uppröras över saker som är betydligt mindre affärsjuridiska än så också. Jag skriver som privatperson och har ganska fria tyglar.

Har du någon partipolitisk tillhörighet eller bakgrund?

– I allra högsta grad. Jag blev aktiv i Liberala Ungdomsför­bundet när jag var 15 år och var fortsatt aktiv under flera år. Jag satt också i Folkpartiets parti­styrelse i några år för drygt 10 år sedan. Jag är fortfarande medlem i Liberalerna, men är inte aktiv.

Hur kommer läsarna att märka att du är advokat?

– Ämnena kommer nog att vara frågor som andra också funderar kring – samhällsdebatten präglas av de frågor som folk anser är angelägna. Däremot har vi jurister en styrka i att tänka strukturerat; att analysera frågor mindre beroende på person och i stället mycket baserat på kriterier. Det är något vi lär oss i vår utbildning. Det tycker jag är ett nyttigt verktyg även i samhällsdebatten.

Hur ser du på advokaters roll i samhällsdebatten?

– Jag upplever att många branschkollegor har mycket åsikter och är engagerade, men de är sällan aktiva. Det blir därför mest ett allmänt tyckande snarare än ett bidragande till en förändring. Men jag tror att det vore bra om fler jurister syntes i den dagliga debatten. Jag kan dock förstå att många känner att de inte har tid.

Hur får du själv tiden att räcka till?

– För mig är samhällsengagemanget någonting som inte bara tar energi, det ger också energi. Och det är stimulerande att hamna i andra frågeställningar än de som jag möter i den dagliga verksamheten.

– Jag tror att samhällsengagemang är särskilt viktigt för yngre generationer. Det är därför viktigt att vi ger unga advokater utrymme för det och inte är överdrivet rädda för att tycka något även om det kommer att finnas de som inte håller med.

Johan Persson
Annons
Annons