search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Västeråsadvokater i upprop för häkte

Det blir inget nytt häkte i Västerås, sedan det gamla stängdes för närmare tre år sedan. Nu protesterar advokaterna mot Kriminalvårdens planer på att bygga ett restriktionshäkte i Sala.

Häktet i Västerås stängdes i oktober 2015 efter en brand. Sedan dess placeras häktade i stället i närliggande städer, som Örebro och Uppsala och i ett tillfälligt häkte i Sala, med långa restider för advokater och poliser som följd.

I januari meddelade Kriminalvården att det inte blir något nytt häkte i Västerås. I stället permanentas den tillfälliga lösningen med ett häkte vid Salbergaanstalten i Sala.

Nu protesterar 64 advokater verksamma i Västerås mot Kriminalvårdens planer. I ett upprop, ställt till Kriminalvården och justitieministern, pekar advokaterna på de stora problem som bristen på häkte i Västerås orsakar.

Häktets placering i Sala kommer, enligt de protesterande advokaterna, att permanenta situationen med långa restider. Salberga är också olämpligt som placering för häktet genom att anstalten genom sina rutiner regelmässigt försvårar för intagna att komma i kontakt med sina advokater. I förlängningen, menar advokaterna, kan bristen på häkte i Västerås innebära längre häktningstider för misstänkta.

Enligt advokat Martin Beskow, som står bakom advokatuppropet, planeras nu ett möte den 4 maj med Kriminalvårdens general­direktör Nils Öberg, region­polischef Carin Götblad, företrädare för Västerås stad och Martin Beskow som representant för advokaterna.