search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Vägen till Sveriges bästa arbetsgivare

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton utsågs till Sveriges bästa arbetsgivare 2017. Anna Johnson, som är vd för företaget i Sverige med 1 200 medarbetare, berättade om vägen dit.

Anna Johnson berättade att hon tillbringar mycket tid med att åka ut och lyssna på medarbetarna.

– Jag säger: Våga släpp styret! Det kommer att gå bra, jag lovar! Vad är det värsta som kan hända – att vi ramlar och får lite skrubbsår. Då ställer vi oss upp igen och kör på!

Anna Johnson ställde själv frågan:

– Vad gjorde vi på Grant Thornton för att bli utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare?

Det började när företaget antog en ny affärsplan 2015.

– Vi bestämde oss för att vi måste sätta upp vad som är syftet med att vi arbetar på Grant Thornton och vad vi bidrar med, sa Anna Johnson.

Det syfte som formulerades var ”Verka för ett välmående näringsliv”. Att skapa fler växande bolag i Sverige är företagets viktigaste uppgift.

Syftet integrerades därefter i  varumärkeslöftet: ”Frigöra potentialen att växa.” Hur kan vi förverkliga det tillsammans med våra medarbetare?

– Vi involverade alla 1 200 medarbetarna i vår affärsplan! Alla måste veta varför man går hit, vad vi bidrar med, sa Anna Johnson.

Hon framhöll att det är kulturen i företaget som är avgörande. Företaget ville engagera fler så att alla kände sig delaktiga.

– Grant Thornton har ett talangprogram varje år med 20–25 deltagare. Det bästa vore om vi kunde involvera dem, berättade Anna Johnson.

Talangprogramdeltagarna tog fram förslag till framgångsfaktorer. Sedan var alla medarbetare med i workshops över hela landet och tog tillsammans fram de fyra, fem viktigaste faktorerna.

De fyra faktorerna i Grant Thorntons kultur fastställdes till

  • Skapa goda relationer
  • Förnyelse och förbättring 
  • Ansvarstagande
  • Glädje i vardagen

– Att skapa goda relationer hör till det viktigaste, för vi arbetar i förtroendebranschen. Affärer görs aldrig upp mellan två bolag, utan mellan människor, sa Anna Johnson.

Anna Johnson betonade också ledarskapets betydelse för hur organisationen fungerar, och vikten av att utbilda alla partners i ledarskap och få dem att förstå vilken betydelse de har som ledare.

Magnus Andersson
Annons
Annons