search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utredaren avråder från jourdomstolar

Dygnet-runt-öppna jourdomstolar skulle innebära stora kostnader och stora praktiska svårigheter, men begränsad nytta. Det kommer regeringens utredare, före detta lagmannen Stefan Strömberg, fram till i sin utredning Snabbare lagföring.

Strömberg har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som leder till snabbare lagföring av brott med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återkommande begår nya brott. I uppdraget har bland annat ingått att överväga snabbförfaranden för brottsutredning och domstolsprövning.

Utredaren kommer fram till att dygnet-runt-öppna jourdomstolar visserligen skulle skapa praktiska förutsättningar för omedelbar lagföring, men att antalet mål som skulle kunna avgöras omedelbart är begränsat. Det beror bland annat på att förhör behöver hållas och analyser utföras även vid enkla brott, och det tar tid. Den som är misstänkt för brott har också grundläggande rättigheter till skäligt rådrum och att förbereda sitt försvar.

Stefan Strömberg menar att syftet med jourdomstolarna, att uppnå en snabbare lagföring, kan uppnås på effektivare sätt, till exempel genom att införa snabbförfaranden. I utredningen föreslår han att den försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare i vanliga mängdbrott som inleddes i januari i år ska utvidgas och förlängas till 2021.

Dessutom föreslår Strömberg att en ny häktningsbestämmelse införs, som möjliggör häktning oavsett brottets straffskala. Bestämmelsen ska gälla om det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet och påföljden inte endast kan antas leda till böter.

Ytterligare ett förslag innebär att åtal i vissa fall ska få beslutas utan att den misstänkte och försvararen dessförinnan har fått möjlighet att ta del av förundersökningsmaterialet eller har fått möjlighet att begära komplettering av förundersökningen (slutunderrättelse). Utredaren konstaterar också att det av rättssäkerhetsskäl är angeläget att en misstänkt som har rätt till offentlig försvarare snabbt får tillgång till en försvarare också under kvällar, nätter och helger.

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Magnus Andersson