search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Upprop för kultur och integration

Nu lanseras Kulturinitiativet vars syfte är att med kulturens hjälp integrera invandrare. Advokater har en viktig uppgift i detta arbete, skriver advokat Fred Wennerholm med flera.

Att hitta metoder och platser för att skapa lyckad integration i vårt nya Sverige är något som även vi jurister bör göra runt om i hela landet.

Idrotten har länge varit förebilder i ämnet, och nu skall vi kunna utveckla även kulturen och dess folk för att få Sverige att skapa ett fredligt och välkomnande Sverige för de många nyanlända som ofta kommer från ett våldsamt förflutet.

I Stockholm har nu en riksförening med namnet Kulturinitiativet startats – av ideella föreningen Operainitiativet – för att samla de ideella föreningar inom konst och musik och kultur som vill vara verksamma även med de många unga och gamla som inte ännu lyckats få något välkomnande i sitt nya Sverige. Ett land som ändå består av en samhällskultur som i århundraden varit framgångsrikt utvecklad även av många hitflyttade.

Kultursektorn är känd för att vara utrustad med en extra energi (élan vital) för att skapa gemensamma känslor.

Sång och musik är det som kanske tydligast skapar mänsklig värme, och det skall inte glömmas att den kristliga reformationen på 1500-talet hade stor hjälp av att psalmsånger sjöngs av hela församlingen och ej allenast av en liten kyrklig kör som på den katolska tiden.

Kultursektorns folk i vårt land har en påtagligt begränsad ekonomi (se SOU 2018:23 Konstnärspolitiska utredningen 2016:04) och det är därför viktigt att de många konstnärligt verksamma individerna kan känna att deras ofta liberalt frisinnade karaktär kan skapa positiva känslor av gemenskap i vårt nya Sverige.

Att därmed känna att man redan som ung har en samhällsroll då det gäller att attrahera dynamiska karaktärer kan utgöra en avgörande inspiration som i förlängningen kan utveckla Sverige till en föredömlig kulturnation.

Kulturinitiativet skall söka medel från såväl privata som allmänna stiftelser för att sedan kunna dela ut till de medlemmar som visat tydligt intresse att ikläda sig en uppskattad ­samhällsroll till stöd för integrationen.

De många nyanlända består även av dynamiska individer som kan känna sig få stöd för sin personliga utveckling, vilket i nästa skede kan utöka entreprenörskapet på ett sätt som kan komma att ekonomiskt gynna Sverige i stor omfattning.

Kulturinitiativet skall inte ha en partipolitisk verksamhet så att kulturen uppfattas som propaganda annat än för den demokratiska samhällsmodellen som har varit grundläggande sedan demokratistater började växa fram på vår jord.

Som jurist kan man få frågan vad som skapat ett initiativ för kulturen inom juristsektorn. Det enklare svaret är naturligtvis att juristernas roll i samhällskulturen inte ger dem plats inom kultursektorn, men för en positiv utveckling bör det skapas ökad kommunikation för att hjälpa vårt land.

Sveriges historia har särskilt på senare tid lyckats visa en mycket begränsad volym av lidande. Inre stridigheter bland medborgarna har sedan vikingatiden i Norden varit på en exemplariskt låg nivå i förhållande till många andra nationer. Det nordiska (svensk-danska) uttrycket ”Land skall med lag byggas” förekom i våra så kallade landskapslagar redan på 1200-talet. Att lagar redan på tidig medeltid nedtecknades för att inte misstag mot medborgare skulle begås av domare bara för att de fått rätt att bestämma, är något som utvecklats väl ända in i modern tid.

Till denna humana utveckling i vårt land hör även vad som ägde rum på tidigt 1500-tal då Sveriges främste reformatör Olaus Petri skrev genomtänkta så kallade domarregler som kunnat utnyttjas i sin helhet ända fram till i dag i nuvarande lagböcker.

Vi jurister har således följt den humana rättsstatens idé som Mäster Olof ville klargöra, nämligen vikten av att lyssna noggrant på alla vittnen och misstänkta, särskilt när man som domare erhållit makten att få bestämma. Att sålunda lyssna på ”alla” förutsatte att domaren skulle ställa riktigt kloka frågor för att kunna bedöma vad som verkligen ägt rum.

Denna oerhört viktiga ambition att ”förlossa” sanningen, så kallad maieutik, är något som inte endast jurister utom även andra beslutsfattare gjort ett svenskt kultursamhälle av.

Statens kulturråd har nu under två år belönat ”kreativa platser” runt om i landet genom att ge mycket pengar till olika institutioner och föreningar som visat sig framstående att skapa gemenskap med många nyanlända. Ett gott exempel är ”Flenvärldsorkester” som fått 3,3 miljoner för att utveckla Folkets hus i Flen till ett Culture house för måleri, foto, film, teater med mera.

Flenvärldsorkester var det första initiativ som Operainitiativet tog för att försöka skapa en förebild för hur ett kulturinitiativ skulle utformas. Flen har sedan decennier haft ett statligt migrationsverk inom kommunen som skapat en inflyttning av många olika kulturer som nu visat stor uppskattning för att kunna utveckla talanger inom musik, bildkonst och teater med mera.

Den atmosfär av gemenskap och glada samkväm som äger rum är ju en positiv vinkel av den svenska samhällskulturen som länge även präglats av en religion som helst undviker stridigheter med andra religioner.

Skulle någon gång en fråga uppkomma av en individ från en annan religion finns anledning att ge beröm åt Mäster Olof som visade ett starkt samhällsintresse för att utveckla ett klokt och fredligt Sverige.

Att vårt nya Sverige kan använda sig av sin kultursektor som har stor förmåga att åstadkomma fredlig personkemi är en påtaglig tillgång som inte endast kan skapa integration utan till och med assimilation med den historiska svenska kulturen.

Att advokater och deras byråer i vårt avlånga land kan ha förbindelser med lokala kulturnätverk kan komma att utgöra en stor tillgång att välja rätt kulturgrupper för integrationens utveckling på orten.

De ideella föreningarna Kulturinitiativet och Operainitiativet tar gärna emot förslag till att bidra med synpunkter och medel.

Fred Wennerholm
fred.wennerholm@operainitiativet.se

Aktivt medverkande: Felix Engström, felix.heby@gmail.com, Peter Olof Nilsson, peter.nilsson@caswa.se, Johan Bengt Påhlsson, jbengtpahlsson@hotmail.com, Adam Bäcklin, adam@voneulerpartners.se, Jenny Eriksson, jenny.eriksson95@gmail.com

Efter några år på Nyköpings tingsrätt började Fred Wennerholm sin advokatbana på Setterwalls advokatbyrå 1973 där han senare blev delägare. Han var i början av sin advokatgärning främst verksam inom sjörätt men övergick senare till affärsjuridik och skiljedomsverksamhet inklusive investment arbitration ända fram till 2015. Kulturen ägnade han sig åt genom bland annat ledamotskap i en rad kulturstiftelser, och år 2008 var han med och startade den ideella föreningen Operainitiativet vars syfte är att förbereda nybyggnation av ett operahus i Stockholm.

Annons
Annons