search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Uppdragslistorna: Utbildning och erfarenhet ska ge meritmarkörer

Efter ingående diskussioner är nu det reviderade systemet för meriterande erfarenhet färdigt. Från och med vecka 20 ska både utbildning och erfarenhet ge meritmarkeringar i uppdragslistorna.

I slutet av förra året införde Advokatsamfundet, efter önskemål från domstolarna och advokater, ett system med meritmarkeringar i form av hattmarkörer som gavs till advokater och biträdande jurister för deltagande i vissa kurser, så kallade diplomkurser. Hattmarkörerna syntes i uppdragslistorna på Advokatsamfundets webbplats över advokater beredda att ta vissa typer av uppdrag.

Syftet med hattarna var att kvalitetssäkra uppdragslistorna, så att de advokater som verkligen har kunskaper i ett visst fält prioriteras före andra som saknar motsvarande kunskaper.

Flera advokater framförde synpunkter på det nya systemet. De påpekade bland annat att endast Advokatsamfundets egna kurser kunde ge hattar, medan de som gått motsvarande kurser hos andra utbildningsföretag blev utan. De pekade också på att systemet inte alls tog hänsyn till erfarenhet. En erfaren advokat som inte gått Advokatsamfundets diplomkurs riskerade därmed att hamna efter sin egen biträdande jurist på uppdragslistan, för att den biträdande juristen gått kursen.

Efter flera möten med advokater och domare och en sammanvägning av de synpunkter som kommit in lanserar Advokatsamfundet nu ett reviderat system för meritvärdering. Meritmarkeringar kan numera erhållas för såväl kurser – i Advokatsamfundets regi eller hos andra utbildningsarrangörer – som för lång erfarenhet.

Som mest kan en advokat få tre meritmarkeringar för erfarenhet. För detta krävs då, för uppdrag som offentlig försvarare, att advokaten har minst sex års erfarenhet som försvarare och har genomfört minst 300 huvudförhandlingar, varav minst 50 med frihetsberövad/häktad klient. Kortare erfarenhet kan ge en eller två meritmarkeringar . Stora brottmål behandlas enligt särskilda regler.

För andra områden gäller andra minimikrav för att få en, två eller tre meritmarkeringar. Kraven har redovisats i ett meddelande som sänds ut till berörda. De finns också på Advokatsamfundets webbplats.

Utbildning kan ge en markering i meritsystemet. För försvarare krävs då minst 30 timmars utbildning, andra uppdrag kräver 12 timmars utbildning. Utbildningen måste, för att få räknas, uppfylla de krav som framgår av 2.1 i riktlinjerna för professionell vidareutbildning, vara ägnad att medföra nytta för den uppdragstyp som respektive domstolslista avser och dokumenteras med intyg från arrangören.

Utbildning inom Advokatsamfundets kursverksamhet Advokatakademien tillgodoräknas automatiskt i systemet, medan andra utbildningar ska registreras av advokaten själv på personkortet i matrikeln. Även erfarenhet ska advokaten själv markera, genom att tända markeringar på sitt personkort. Markeringen görs på heder och samvete, och kontroller kan komma att göras.

Ulrika Öster
Annons
Annons