search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Svensk författningssamling

Från och med den 1 april 2018 kungörs alla lagar elektroniskt på en särskild webbplats www.svenskforfattningssamling.se. Svensk författningssamling (SFS) ges inte ut i tryckt form längre. Lagar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i sin officiella version i den tidigare tryckta versionen av SFS och i pdf-format via Regeringskansliets rättsdatabaser.


Första SFS 1825 och den sista tryckta SFS 2018.

Bitte Wölkert