search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Styrelsen

Styrelsen är Advokatsamfundets verkställande organ.

Styrelsen utövar också, tillsammans med disciplinnämnden, tillsyn över advokaterna. Styrelsen väljs av representanter från de sju lokalavdelningarna vid fullmäktigemötet som hålls varje år.

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och arton andra ledamöter. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

Advokatsamfundets stadgar 5–11 §§ reglerar styrelsens sammansättning och arbete.

Ulrika Öster
Annons
Annons