search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sökandet efter ny generalsekreterare igång

I augusti nästa år lämnar Anne Ramberg generalsekreterarposten. Redan nu är Advokatsamfundets styrelse i full gång med att hitta hennes efterträdare.

Efter närmare 19 år som Advokatsamfundets generalsekreterare och främsta talesperson är det under 2019 dags för Anne Ramberg att lämna uppdraget för att gå i pension.

Ansvaret för att rekrytera en ny generalsekreterare vilar nu på Advokatsamfundets styrelse, som redan inlett arbetet.

Advokat Anne Ramberg blev generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund år 2000. Hon var dessförinnan verksam som advokat på advokatbyrå i 24 år, varav 14 år som delägare.

Anne Ramberg har en rad nationella och internationella uppdrag, bland annat i Domarnämnden, Ekobrottsmyndighetens insynsråd, Föreningen för lagstiftningslära och ILAC (International Legal Assistance Consortium).

Hon är även ad hoc-domare i Europadomstolen.

År 2006 belönades Anne Ramberg med H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende”.

Anne Ramberg är den nionde generalsekreteraren i Advokatsamfundets historia. Hon efterträdde Lars Bentelius, som hade posten i 12 år. Längst av alla generalsekreterare satt Holger Wiklund, som hade posten mellan 1942 och 1968. Han var också den förste att få titeln generalsekreterare, som infördes 1964. Tidigare var benämningen helt enkelt sekreterare.