search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Sasab

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, Sasab, är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund.

Sasab svarar för service till samfundets ledamöter, styrelse och kanslipersonal.

Ordförande i Sasab är Advokatsamfundets ordförande. Generalsekreteraren är vd.

Ulrika Öster
Annons
Annons