search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Referat från avdelningarnas årsmöten

Norra avdelningen

Årsmötet hölls den 16–17 mars på Clarion Hotel i centrala Östersund. Drygt 60 ledamöter och biträdande jurister hade slutit upp.

Som vanligt var nyinvalda advokater särskilt inbjudna och bjudna på boende och konferens. En av de mest långväga och trognaste deltagarna var advokaten Mariquita Björnberg från Storuman, 85 år.

Särskilt inbjuden gäst var samfundets nya ordförande Christer Danielsson som berättade om arbetet på kansliet och i styrelsen.

Vid den avslutande fråge­stunden fick han medskick om att kansliet borde utarbeta någon form av vägledning för säkerhetsarbete på kontor i anledning av hot och incidenter som förekommit bland annat i Sundsvall.

Advokat Henrik Olsson Lilja, Stockholm, svarade för årets kursmoment då han föreläste om företagsbot och uppsåts­bedömning i brottmål. Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg inspirationsföreläste om klubbens resa från division II till Emirates Stadium i London och om hur kultur och värderingar utvecklar ett lag på alla plan.

Vid årsmötet omvaldes Petter Hetta, Umeå, till ordförande och inträdde rekordunga advokaten Karoliina Ikonen Huhtanen (27 år), Boden, som ny suppleant i styrelsen.

Mellersta avdelningen

Årsmötet för Mellersta avdelningen inramades av industriell design och intressanta föreläsare till utbildningen som hölls i samband med årsmötet. Ett sextiotal advokater och biträdande jurister hade anslutit till Steam hotel i Västerås.

Föreläsningar hölls både på fredagen och lördagen. Efter att Juseks medlemstidning skrivit ett stort reportage om boken ”Ensam eller stark” och psykologin i att få team att mer framgångsrikt arbeta med varandra, beslutade Mellersta avdelningens styrelse att det var ett bra föreläsartema. Avdelningen bjöd in Gustav Nilsson, Psykologifabriken, att föreläsa på temat.  Han bjöd på teori och praktiska övningar som visade hur effektiva gemensamma handlingar kan vara för att leda om alla vet vad man styr mot.

Några veckor före årsmötet skrevs en lång artikel i Dagens Nyheter om gängkriminalitetet i Uppsala som även omfattade ett porträtt av Jale Poljarevius, närpolischef i Uppsala och Knivsta. Styrelsen kunde konstatera att man valt en het föreläsare. Poljarevius berättade om vilka stora och riktade insatser polisen gjort, framför allt i Uppsala. Polisen har minskat gängens kriminalitet i området, men det pågår ständigt åtgärder för att störa gängens infrastruktur av fordon, kommunikation och pengaflöden.

Ytterligare en föreläsning hölls av justitierådet Petter Asp angående förslaget till ny sexualbrottslagstiftning.

Stockholmsavdelningen

Stockholmsavdelningen höll i år sitt årsmöte med efterföljande middag i Scenkonstmuseets vackra lokaler på Riddargatan. Arrangemanget samlade cirka 120 ledamöter och biträdande jurister.

Vid mötet informerade Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing om aktuella frågor hos kansliet, bland annat om arbetet inför den kommande dataskyddsförordningen, skatteregler för styrelseledamöter och samfundets remissyttrande avseende timkostnadsnormen.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson berättade om aktuella frågor i huvudstyrelsen och det kommande styrelsearbetet med fokus på framtidsfrågor.

Östra avdelningen

Östra avdelningen höll sitt årsmöte i Linköping den 22 mars.

Dagen inleddes med ett särskilt yngremöte för de advokater och jurister i avdelningen som ännu inte hade fyllt 40 år. De cirka 25 deltagarna i yngremötet fick höra Juno Blom, nationell samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, berätta om sina erfarenheter.

Under eftermiddagen höll advokaten Henrik Olsson Lilja en utbildning för nära 60 deltagare på temat retorik.

Efter utbildningen genom­fördes det stadgeenliga årsmötet.

Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing informerade om aktuella samfundsfrågor. David Sommestad i Nyköping valdes om till ordförande i avdelningen.

Västra avdelningen

Västra avdelningen höll ett välbesökt årsmöte vid Eriksbergshallen i Göteborg.

Styrelsen omvaldes, förutom att Agnes Andersson Hammarstrand lämnade posten som vice ordförande och Charlotte Forssander tillträdde.

Mötet följdes av intressanta föredrag av Beata Wickbom, specialist på digitala strategier, och polismästare Erik Nord.

Södra avdelningen

Södra avdelningens årsmöte kombinerades traditionsenligt med en utbildningsdag när mötet hölls på High Court i Malmö den 13 mars. 124 medlemmar hade anmält sig till utbildningsdagen och 62 medlemmar till årsmötet och kvällsaktiviteterna.

Utbildningsdagen var uppdelad i två spår, ett transaktionsinriktat och ett processinriktat. Advokat Björn Hurtig föreläste om konsten att processa i hovrätten, och Robert Sevenius, författare samt finansiell och juridisk rådgivare inom företagsöverlåtelser, föreläste om företagsöverlåtelser.

Magnus Lindsten omvaldes till avdelningens ordförande.

Utlandsavdelningen

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 10 mars i samband med avdelningens årliga utbildningskonferens Utlandsdagarna i Madrid. Ett femtiotal advokater och biträdande jurister deltog.

Årsmötet omvalde Christina Griebeler till ordförande och Karl Woschnagg till vice ordförande för avdelningen. Såväl Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson som vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock närvarade och informerade under årsmötet om samfundets verksamhet med mera. Dessutom diskuterades problemet med att utländska jurister ibland marknadsför sig som svenska advokater trots att de inte är med i Advokatsamfundet.

Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två utbildningspass. Temat för Utlandsdagarna 2018 var juridiken inom konst och sport.

Fredagens utbildningspass inleddes med att Spaniens och Madrids advokatsamfund berättade om advokatyrket i Spanien och Madrid. Därefter höll Agustín González García från advokatbyrån Uría Menéndez ett föredrag med rubriken ”Regulating the export of works of art in Europe”. Därefter fortsatte professorn (och före detta kulturministern i Spanien) Miguel Satrústegui Gil-Delgado med ett föredrag om hur Francisco Goyas tavla ”La Marquesa de Santa Cruz” genom juridiska ansträngningar kunde återföras till Spanien efter att tavlan olovligen förts ut ur Spanien ett antal år tidigare. Dagen avslutades med ett föredrag av Business Sweden.

Dagen därpå fortsatte utbildningsdagarna med ett föredrag av Clifford J. Hendel på advokatbyrån Araoz & Rueda rörande skiljeförfarande inom sport, och i synnerhet arbetet inom ”Court of Arbitration for Sport” i Lausanne i Schweiz. Därefter följde ett föredrag av advokaten Lars Kongstad som handlade om juridiska frågor inom en större fotbollsklubb.

Annons
Annons