search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Rakelkonferensen spred mod och inspiration

Den 10 april, hölls årets Rakelkonferens, den tolfte i ordningen. Årets konferens samlade 222 deltagare. Liksom tidigare år möttes en stor skara kvinnor, som under en eftermiddag på Grand Hôtel i Stockholm fick utbyta erfarenheter och inspireras av goda förebilder. Inledningstalare vid årets Rakelkonferens var Moderaternas första kvinnliga partiledare, numera avgångna Anna Kinberg Batra.

Hösten 2014 hade Moderaterna haft sina bästa år i partiets historia och hade regerat i åtta år. Men alliansen förlorade valet, och Moderaternas tre främsta företrädare, Reinfeldt, Borg och Bildt, slutade samtidigt.

Anna Kinberg Batra, som var Moderaternas gruppledare i riksdagen och ekonomiskpolitiska talesperson, behövde ta ställning till en livsavgörande fråga:

– Jag måste bestämma mig för om jag ville bli partiledare under pågående regeringskris, berättade hon.

Anna Kinberg Batra valdes till partiledare i januari 2015, efter att alliansen i opposition hade fått igenom sitt budgetförslag.

– Jag har aldrig ångrat att jag tackade ja. De 997 dagar det blev var de roligaste, viktigaste, tyngsta – och flera av dem också värsta – dagarna hittills i mitt yrkesliv. Men det är en gåva att få jobba heltid med det man tror på! sa hon.

Men det gick inte som Anna Kinberg Batra hade hoppats. I slutet av sommaren 2017 hade Moderaterna ett bättre läge än på länge efter att ha omprövat sin politik och hanterat flera kriser.

Då kom attacken. Hård och offentlig kritik riktades mot Anna Kinberg Batra inifrån, från partivänner som enligt henne ytterst var frustrerade över sina egna positioner, över ett allmänt svårt klimat för partiet och över opinionsmätningar som de inte tyckte var bra ett år före valet. Anna Kinberg Batra valde att avgå i augusti 2017.

–Det är klart att jag blev ledsen och arg och tyckte att det var djupt orättvist. Men jag ser mig inte som ett offer. Då tar man inte det ansvar man har och tar som ledare. Tar man en ledarroll, tar man också ansvar för att få den att fungera med de förutsättningar som gäller. Ansvaret är ytterst mitt, och det har jag aldrig smitit ifrån, förklarade Anna Kinberg Batra.

Tre faktorer gjorde att uppförsbacken var brantare än Anna Kinberg Batra hade trott:

1. Det fanns intern osäkerhet i partiet efter valförlusten. Och i omgivningen fanns än större osäkerheter, med flera terrorattentat i Europa, med flyktingkrisen och med två saker 2016 som inte skulle kunna hända – Storbritannien röstade för att lämna EU och Donald Trump vann presidentvalet i USA.

– Det gör det svårt att få plats med positiva framtidsagendor. Det blir ett mörkt moln över samhällsdebatten, sa Anna Kinberg Batra.

2. I de snabba gillamarkeringarnas och den omedelbara behovstillfredsställelsens tid finns en otålighet, driven av sociala medier och av ett annat medieklimat än förr.

– Det är svårt att ha långsiktiga, seriösa samtal i det medieklimatet, sa Anna Kinberg Batra.

3. Kön spelar roll. Kvinnor i politiken bedöms med andra måttstockar än män. En kvinna förväntas i högre utsträckning än en man vara snäll och mjukare.

– Jag har fortfarande aldrig hört en man kallas besvärlig när han ställer krav – det hör man bara om kvinnor. Men det får inte vara ett skäl att tacka nej till tunga uppdrag om man kan göra dem bäst! sa Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batra uppmanade alla att använda den makt de har i det demokratiska systemet.

– Tror man på att ens döttrar och söner och deras barn ska få ett bättre samhälle, så behöver man faktiskt engagera sig i det, förklarade hon.

Anna Kinberg Batra konstaterade att det är oerhört att vi, i en av världens tryggaste demokratier med höga tillitsnivåer och ett av världens jämställdaste samhällen, har en debatt om att vår demokrati är hotad.

– Vi vet att det görs försök av främmande makt att destabilisera oss, att vända oss mot varandra och ytterst ta vår demokrati ifrån oss om vi inte har makten över den själva, sa hon.

Hon noterade att populism firar framgångar i Europa och i USA. När människor är oroliga och inte får svar på frågan ”Vad ska hända med mig när allt förändras?” är det lätt att gå till dem som skriker högst, dem som erbjuder snabba lösningar, fast de inte är sanna. Populister brukar inte respektera rättsstat och rättssäkerhet, som jurister och medvetna vårdare av demokratin gör. De kan hitta på strängt taget vad som helst med enkel majoritet. Men då kommer systemet där var och en har rätt att bli hörd i kläm och ytterst i fara.

– Det är upp till oss att försvara och upprätthålla demokratin, vare sig vi är politiskt engagerade eller jurister. Demokratin kom inte gratis, och den förblir inte gratis. Den överlever inte för evigt om den inte vårdas, sa Anna Kinberg Batra.

Magnus Andersson
Annons
Annons