search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Nytt från Brå

Förundersökningsbegränsning, BRÅ 2018:4

Förundersökningsbegränsning, det vill säga när polis eller åklagare avstår från att inleda en brottsutredning eller lägger ned en pågående brottsutredning, är ett instrument för att få en effektiv brottshandläggning, i synnerhet för brott begångna av brottsaktiva personer. Rapporten visar hur instrumentet tillämpas och hur besluten förhåller sig till målen om ökad uppklaring och lagföring och till brottsofferarbetet.

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten, BRÅ 2018:5

Rapporten visar på utsatthet i form av trakasserier, hot och våld mot olika funktioner inom  bandy, basket, fotboll och ishockey på elitnivå. Dessutom har sportjournalisters, sportfotografers och ordningsvakters utsatthet för otillåten påverkan undersökts. Studien är  genomförd i samarbete med Riksidrottsförbundet. 

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden, BRÅ 2018:6

Förtroendet för rättsväsendet är lågt i socialt utsatta områden, visar Brås undersökning.  Studien bygger på intervjuer och enkätsvar med boende i dessa områden som bland annat berättar om i vilken mån de känner förtroende för polis och domstolar, är trygga i sina områden samt om de upplever att det förekommer påverkan från kriminella.

Bitte Wölkert
Annons
Annons