search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Aktieägaravtal : ett symposium / redaktörer: Daniel Stattin, Jenny Strandberg (Iustus. 224 s. Skrifter i associations- och kapitalmarknadsrätt ; 2)

Bernitz, Ulf: Europarättens grunder / Ulf Bernitz, Anders Kjellgren (6. uppl. Norstedts juridik. 515 s.)

Björkdahl, Erika P.: Hyra av bostad och lokal (2. uppl. Iustus. 406 s.)

Boverkets byggregler : föreskrifter och allmänna råd (Svensk byggtjänst, 2017. 177 s.)

Dereborg, Anders: Brottsskadelagen (2014:322) : en kommentar / Anders Dereborg, Ann-Christine Lindeblad  (Norstedts juridik. 243 s. Blå biblioteket)

Eriksson, Asbjörn: Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning (25. uppl. Studentlitteratur. 564 s.)

Fars samlingsvolym. 2018, Redovisning (40. utg. Far Akademi. 1967 s.)

Fars samlingsvolym. 2018, Revision (40. utg. Far Akademi. 1660 s.)

Grönwall, Lars: Psykiatrin, tvånget och lagen : en lag­kommentar i historisk belysning / Lars Grönwall, Leif Holgersson (6. uppl. Norstedts juridik. 337 s.)

Gustafsson, Lars Eric: Ackord / Lars Eric Gustafsson, Hans Renman (Norstedts juridik. 192 s.)

Jingryd, Ola: Fastighetsförmedling / Ola Jingryd, Lotta Segergren (5. uppl. Studentlitteratur. 342 s.)

Kullberg, Mikael: Bevisbörda och beviskrav (Karnov Group. 126 s.)

Larsson, Nils: Bostadshyres­avtal i praktiken / Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström (5. uppl. Norstedts juridik. 336 s.)

Lindskog, Stefan: Betalning : om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor (2. uppl. Norstedts juridik. 932 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 206)

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna / redaktör: Jan Kleineman (Stockholm Centre for Commercial Law. 254 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 29)

Stockholm centre for commercial law årsbok. 9 / redaktörer: Stina Bratt, Kelly Chen och Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law.  404 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 30)

Bitte Wölkert
Annons
Annons