search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

CCBE fördömer turkiska övergrepp mot advokater

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, riktar hård kritik mot den turkiska regeringens agerande mot landets advokatkår. I ett pressmeddelande den 5 april uppmanade CCBE Turkiet att respektera advokatkårens oberoende och genast upphöra med trakasserier och förföljelse.

Sedan den misslyckade statskuppen den 15 juli 2016 råder undantagstillstånd i Turkiet, och landets regering har genomdrivit en rad lagar som inskränkt de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. Under denna period har över 1 500 advokater åtalats och närmare 600 advokater anhållits, enligt CCBE. 103 advokater har dessutom dömts till långa fängelsestraff.

De fängslade och åtalade advokaterna anklagas för att stödja terroristorganisationer. CCBE anser dock att advokaterna angripits enbart för att de utfört sitt arbete, och uppmanar Turkiet att genast sätta stopp för förföljelsen och att respektera rättsstatens principer.

Globalt bakslag för mänskliga rättigheter

Under 2018 fyller FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 70 år. Trots detta är slaget om de mänskliga rättigheterna långt ifrån vunnet. Det konstaterar Amnesty International i sin nyligen publicerade årsrapport för 2017/18.

I rapporten pekar man bland annat på flyktingkatastrofen bland Rohingyabefolkningen i Burma och kriget i Syrien. I de rika länderna märks en restriktiv flyktingpolitik, och frammarschen av populistpartier.

För Sveriges del pekar Amnesty bland annat på den tillfälliga lag som antogs 2016 och som hindrar familjeåterförening bland flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd.

Amnestys årsrapport The State of the World’s Human Rights 2017/18 finns att läsa på Amnesty Internationals webbplats.