search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Brottsbalken : en kommentar
Författare: Petter Asp (och tolv andra författare)
Förlag: Karnov Group 

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna, författade på paragrafnivå, har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i bokform i tre volymer. Därmed finns, vid sidan av Norstedts Juridiks brottsbalkskommentar, en ny stor lagkommentar på det straffrättsliga området. Ett uttalat syfte med bokverket har varit att skapa ett enkelt, effektivt och lätt­orienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. 

Varför begår människor brott?
Författare: Oskar Engdahl, Sven-Åke Lindgren
Förlag: Studentlitteratur

I denna bok söker författarna med hjälp av samhälls- och beteendevetenskapliga teorier förklara orsakerna till varför människor begår brott. Boken presenterar några av de mest inflytelserika kriminologiska teorierna som utgår från olika fokus och handlar om: inlärning (att lära sig kriminellt beteende av andra); social kontroll; betydelsen av samhällets reaktioner på den brottsliga handlingen; anomi och sociala påfrestningar, den fysiska miljöns utformning, rationella val och rutinaktiviteter, sociala konflikter och maktförhållanden. Avslutningsvis jämförs och diskuteras likheter och skillnader mellan teorierna.

Bitte Wölkert
Annons
Annons