search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Jämställdhetsdiskussion väckte engagemang

Tystnadskulturen må vara bruten – men än finns mycket kvar att göra för att främja jämställdhet och stoppa sexuella övergrepp inom advokatkåren. Hur det ska göras diskuterades vid ett seminarium på Advokatsamfundet i april.

Ett 30-tal unga advokater och biträdande jurister, mestadels kvinnor, samlades i Advokatsamfundets hörsal under eftermiddagen den 25 april för att diskutera hur arbetet med att förvalta uppropet #medvilkenrätt ska gå vidare. Många hade erfarenheter och synpunkter att dela med sig av, och en rad förslag skickades vidare till den arbetsgrupp som styrelsen utsett för att arbeta med jämställdhetsfrågorna.

Seminariet leddes av Advokatsamfundets vice ordförande, advokat Eva-Maj Mühlenbock, som också är sammankallande i styrelsens arbetsgrupp.

Eva-Maj Mühlenbock förklarade i sin inledning att seminariet kan ses som startskottet för det fortsatta arbetet med att stoppa övergrepp och bristande jämställdhet på advokatbyråerna. Seminariedeltagarna inbjöds att medverka i den referensgrupp som arbetsgruppen planerar.

Enligt Mühlenbock är manliga strukturer vid advokatbyråerna en del av förklaringen till att kvinnor lämnar branschen i större utsträckning än män. Nu krävs ett gemensamt arbete för att komma till rätta med dessa, fastslog hon.

– Målet är att advokatkåren ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Jag vill att advokatyrket ska lysa som en stjärna och vara ett självklart val för våra unga jurister, sa Eva-Maj Mühlenbock, innan hon lämnade över till seminariets moderator Jana Söderberg, kommunikationstränare, föreläsare, författare och coach.

Innan deltagarna fick kasta sig över arbetet med konkreta förslag fick de lyssna till en presentation av psykologen Christina Andersson och civilekonomen Camilla Rundberg, båda forskare och föreläsare inom ledarskap och jämställdhetsfrågor.

Christina Andersson inledde med att förklara hur vi människor fungerar rent psykologiskt, och varför vi reagerar som vi gör när vi utsätts för stress. Hon presenterade också hur vi kan träna oss i det som kallas självmedkänsla för att må bättre och bättre kunna hantera den press som ett krävande och ojämställt arbetsliv innebär.

Störst engagemang väckte dock Camilla Rundberg, när hon redogjorde för forskningen kring hur ojämställda strukturer påverkar oss. Hon förklarade bland annat att enbart det faktum att en person hör till en minoritetsgrupp på en arbetsplats, påverkar personens prestationsförmåga och förväntningar negativt – och därmed även karriärmöjligheterna.

Deltagarna ställde en rad frågor till föreläsarna, men fick sedan också möjlighet att diskutera i mindre grupper. Vid återsamlingen presenterade sedan varje grupp sina förslag och synpunkter, som främst var riktade till Advokatsamfundet. Det kom bland annat fram önskemål om en jämnare könsfördelning vid samfundets utbildningar, att genusfrågor integreras i examenskurser och ledarskapsutbildningar och att samfundet ska ställa frågor till byråerna om deras jämställdhetsarbete.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal. I panelen satt generalsekreterare Anne Ramberg, Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson, föreläsaren Camilla Rundberg, advokat Hanna Larsson, advokat Åsa Erlandsson och advokat Mikael Engström.

Ulrika Öster