search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Inte mycket att gilla med brexit

– Det finns en uppfattning om att Storbritannien kan gå tillbaka till ett förflutet det aldrig har haft. Så drastiskt uttryckte sig engelske advokaten Richard Gordon vid Vinges femte brexitseminarium.

Richard Gordon gav en ingående beskrivning i ett juridiskt perspektiv av de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om det brittiska utträdet. Han påminde om att EU föddes som en reaktion på den förödelse som andra världskriget och Förintelsen hade medfört. Han menade att folkomröstningen om EU-utträde var en rent politisk gest. Toryledaren David Cameron trodde aldrig att han skulle få egen majoritet i parlamentsvalet och behöva verkställa omröstningen.

– Folkomröstningskampanjen var kanske den ohederligaste kampanjen i modern historia, sa Richard Gordon.

Han konstaterade att ingen egentligen vet vad artikel 50 i EU-fördraget, där en medlems­stats utträde regleras, innebär.

Advokaten Fergus Randolph presenterade på ett systematiskt sätt praktiska konsekvenser av brexit för företag och individer.

Han kunde berätta att Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad, att omkring 1 000 svenska företag har filialer i Storbritannien och att brittiska företag står för omkring 13 procent av de utländska investeringarna i Sverige. Det innebär att brexit kommer att få en mycket tydlig effekt på handelsrelationerna mellan Sverige och Storbritannien.

Ett lagförslag om utträdet ur EU behandlas nu i det brittiska parlamentets överhus och kan antas i slutet av juli. Målet för förhandlingarna mellan EU och Storbritannien just nu är att en slutlig överenskommelse om själva utträdet ska vara klar i oktober i år. Frågor som särskilt har fokuserats är rättigheter för ländernas medborgare, räkningen till EU och gränsen mellan Nordirland och Irland.

Något som kan få allvarliga konsekvenser för den brittiska finanssektorn är att finansföretagen inte längre kommer att få tillgång till EU:s finansmarknader genom ”passporting”.

– Människor i finanssektorn flyttar redan till Frankfurt och Paris, om än inte i stor skala, sa Fergus Randolph.

Klart är att Storbritannien lämnar EU kl. 23 brittisk tid den 29 mars 2019.

De två engelska advokaterna presenterade ett omfattande material med parlamentsutredningar om förhållandet mellan EU och Storbritannien i framtiden, lagförslag, avtalsutkast och arbetsdokument från förhandlingarna mellan parterna.

Svenska medborgare som ­utövar sin rätt att bo i Storbritannien före övergångsperiodens slut får rätt att bo kvar och har rätt att behandlas likvärdigt med brittiska medborgare. Svenska anställda och egenföretagare fortsätter åtnjuta rättigheter enligt EU-rätten, och svenskar med reglerade yrken – till exempel advokater – som har fått sina kvalifikationer erkända i Storbritannien under övergångsperioden behåller erkännandena.

Men sammanfattningsvis råder en avsevärd grad osäkerhet för svenska företag och personer inför brexit. Det brittiska lagförslaget om utträde ur EU kan komma att ändras innan det går igenom, och det är inte säkert att det brittiska parlamentet godkänner det utträdesavtal som EU och Storbritannien nu förhandlar om, vilket i sin tur kan leda till en konstitutionell kris.

– What’s to like? sammanfattade Fergus Randolph läget som han uppfattar det. Varken han eller Richard Gordon kunde redovisa något positivt för endera parten med Storbritanniens utträde ur EU.

Magnus Andersson