search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

I medierna

Förslag om ensamkommande trots massiv kritik

Trots synnerligen kraftig kritik lämnade regeringen in en proposition den 19 april om att ensamkommande unga ska ha möjlighet att gå klart gymnasiet. Kritiken mot förslaget har varit mycket hård från en rad remissinstanser, bland andra Lagrådet och Advokatsamfundet.

Fler åklagare behövs

Regeringens satsning på fler poliser måste också motsvaras av fler åklagare, annars riskerar många utredda brott att aldrig nå domstolarna. Det hävdade riksåklagare Anders Perklev i en debattartikel i Dagens Nyheter den 5 april. I artikeln önskade Perklev bland annat en långsiktig och stabil finansiering av åklagarväsendet.

Kritik mot samtyckeslagen

Genom att vilja driva igenom samtyckeslagen, trots den omfattande kritiken, ägnar sig regeringen åt plakatjuridik. Den svenska straffrätten är full av generella principer om att avsaknaden av samtycke medför straffansvar. Det enda regeringen åstadkommer med detta är att slå in öppna dörrar, skrev advokat Svante Thorsell på GP debatt.