search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandling

Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrotts­enheten av Ylva Byrman, Göteborgs universitet

Språkvetaren Ylva Byrman har studerat förhör genomförda vid misstänkta fall av ekobrott. De misstänkta är företagare som inte bokfört enligt reglerna som förhörs av utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet. Avhandlingen, som analyserar förhörssamtalen och hur de dokumenteras, visar på vilka kompromisser som görs för att hantera de många och ibland motsägelsefulla krav som finns i förhörs- och dokumentationsarbetet. Tanken är att resultaten ska kunna användas i utbildningar för poliser och andra utredare som arbetar med att dokumentera förhör i rättsprocessen.

Bitte Wölkert
Annons
Annons