search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningsstyrelser 2018

De här styrelserna valde Advokatsamfundets lokalavdelningar vid sina årsmöten.

Norra avdelningen

Ordförande

Petter Hetta

Vice ordförande, sekreterare, ­kassör

Andreas Victor

Ledamöter

Sami Hietala

Ann Gerklev

Ulf Andersson

Fredrik Burvall

Suppleanter

Oskar Söderberg

Emma Fällman

Karoliina Ikonen Huhtanen

Mellersta avdelningen

Ordförande

Anders Wallin

Vice ordförande

Amanda Hikes

Sekreterare

Johanna Näslund

Ledamöter

Linda Nyström

Mari Kilman

Johanna Näslund

Suppleanter

Karolin Andreasson (för Linda Nyström)

Ylva Lindahl (för Anders Wallin)

Emma Olsson (för Amanda Hikes)

David Halén Lindberg (för Mari Kilman)

Cecilia Wallin (för Johanna Näslund)

Stockholmsavdelningen

Ordförande

Christina Malm

Vice ordförande

Christel Rockström

Sekreterare

Emma Berglund 

Ledamöter

Theddo Rother-Schirren

Johan Ödlund

Mikael Klang

Caroline Snellman

Anette Hansson Ahl

Suppleanter

Kristian Pedersen

Jenny Grundén

Caroline Elander

Östra avdelningen

Ordförande

David Sommestad

Vice ordförande

Anna von Knorring

Sekreterare, klubbmästare

Henrik Snellman

Ledamöter

Sandra Putsén

Lisa Almgren

Magnus Nedstrand

Karin Carlsson

Suppleanter

Emil Löfström

Johannes Gehlin

Malin Carlsson

Västra avdelningen

Ordförande

Jörgen Larsson

Vice ordförande

Charlotte Forssander

Sekreterare

Björn Goldman

Klubbmästare

Emil Andersson

Ledamöter

Henrik Gallus

Niklas Odén

Lars Cronqvist

Poly Jensell

Roger Wier

Malin Wassén Kjellberg

Suppleanter

Martin Vildhede

Martin Wahlin

Sofia Hansson

Södra avdelningen

Ordförande

Magnus Lindsten

Vice ordförande

Karin Amédro

Sekreterare

Viviénne Dahlstrand

Utbildningsansvarig

Cecilia Wachtmeister

Ledamöter

Maria Adielsson

Melka Kjellberg

Therese Ståhlnacke

Fredrik Sandgren

Anette Johansson

Suppleanter

Marcus Larsson

Mats Ingvar

Lina Bergqvist

Aron Skogman

Linda Lundin

Utlandsavdelningen

Ordförande

Christina Griebeler

Vice ordförande

Karl Woschnagg

Sekreterare

Astrid Trolle Adams

Ledamöter

Jon-Marcus Meese

Artur Swirtun

Fredrik Svensson

Åsa Bittel

Jonas Nordgren

Annons
Annons