search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Avdelningarna

Advokatsamfundet är geografiskt indelat i sju avdelningar, var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse.

Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde i Advokatsamfundet. Avdelningarna utser också representanter till fullmäktige.

Advokatsamfundets stadgar 26–30 §§.

Ulrika Öster
Annons
Annons