search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Advokatsamfundets vägledning om GDPR

Advokatsamfundets vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet är antagen av samfundets styrelse.

Vägledningen består av två delar: Del I är en sammanfattning av grundläggande åtgärder som advokatbyråer behöver vidta för en ansvarsfull databehandling i sin verksamhet och avslutas med exempel på dokumentation som bör upprättas.

Del II innehåller fördjupad information. Vägledningen innehåller också ett antal malldokument, bland annat för upprättandet av en integritetspolicy och information till registrerade, som kan användas av advokatbyråer.

Vägledningen finns att läsa och ladda ner på Advokatsamfundets webbplats.

Ulrika Öster
Annons
Annons