search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2018 Årgång 84
Nr 4 2018 Årgång 84

Fokus

Ett modernt advokatsamfund

I takt med samhällsutvecklingen har också ­Advokatsamfundet förändrats. Hur ser Advokatsamfundet ut idag? Hur fungerar organisationen och styrningen? Och hur fungerar demokratin?

Tidskriften Advokaten lyfter frågorna om relationen mellan den enskilde advokaten och samfundets ledning, avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll och hur årsavgiften används.

Läs mer

Ledare

Nästan inga frågor är nya eller unika

Advokatsamfundet är likt Uppsala universitet och Svenska akademien en inte alldeles vanlig organisation. En entitet sui... Läs mer

Gästkrönika

Tullverket – vad har hänt sedan 1636?

Vad vet du om tullverket? Jag skulle vilja påstå att myndigheten är något av en ”doldis”. Detta trots att vi är en av... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage

GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas (General Data Protection Regulation), börjar tillämpas den 25 maj... Läs mer
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Stort engagemang lyfter samfundet

Spåren efter Advokatsamfundets ledamöter går att följa i tidskriften genom åren. Fast än fler är de advokater som engagerat sig för Advokatsamfundet och sitt yrke på andra sätt än genom tidskriften, även om många gjort både och.

De insatser som advokater gjort ideellt och som anställda på samfundet har skapat och utvecklat Advokatsamfundet till den organisation som är i dag. Jämfört med många länder går det att konstatera att i Sverige har arbetet varit framgångsrikt. Kanske inte på alla områden, fast på många. Advokatsamfundets ställning i dag är stark sett i internationellt perspektiv. Man behöver inte blicka långt för att se hur advokatsamfund i olika länder hotas och utmanas av politiska krafter som ogillar advokaternas fria roll i samhällsbygget.

I denna utgåva berättar dagens engagerade ledamöter om de stora frågorna i dag och i morgon. Hur är relationen mellan den enskilde advokaten och samfundets ledning? Hur ser de på avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll? Och hur står det till med demokratin i samfundet i dessa, de snabba förändringarnas tidevarv?

Även på advokatens redaktion förändras tillvaron. Advokatens tidigare och mycket uppskattade redaktör Ulrika Öster ersätter från och med denna utgåva och året ut Johan Persson som är föräldraledig under samma period.

Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör