search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2018 Årgång 84
Nr 4 2018 Årgång 84

Fokus

Ett modernt advokatsamfund

I takt med samhällsutvecklingen har också ­Advokatsamfundet förändrats. Hur ser Advokatsamfundet ut idag? Hur fungerar organisationen och styrningen? Och hur fungerar demokratin?

Tidskriften Advokaten lyfter frågorna om relationen mellan den enskilde advokaten och samfundets ledning, avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll och hur årsavgiften används.

Läs mer

Ledare

Nästan inga frågor är nya eller unika

Advokatsamfundet är likt Uppsala universitet och Svenska akademien en inte alldeles vanlig organisation. En entitet sui... Läs mer

Gästkrönika

Tullverket – vad har hänt sedan 1636?

Vad vet du om tullverket? Jag skulle vilja påstå att myndigheten är något av en ”doldis”. Detta trots att vi är en av... Läs mer

Annons
Annons Annons
Annons Annons
Annons Annons
Annons Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter

Nyhetsreportage

GDPR

Förordningen är direkt tillämplig i hela EU, men kan kompletteras av nationella regler. I Sverige sker detta i en ny... Läs mer

Debatt

Praktisk juridik

Fokus

Chefredaktören har ordet

Stort engagemang lyfter samfundet

Att besöka juridiska biblioteket och bläddra i äldre årgångar av Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, TSA, som Advokaten kallades då är en bildande, underhållande och ibland en fascinerande upplevelse. Oräkneliga är de diskussioner, debatter och artiklar om stort och smått som avhandlats sedan starten 1935. Läs mer