search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Så kan utvecklingen vändas

Rättsväsendets insatser räcker inte för att vända utvecklingen i de särskilt utsatta områdena. För att lyckas krävs betydligt mer. Inte minst måste viljan till förändring komma inifrån så att de goda krafterna tar över.

I Sverige finns i dag 61 så kallade särskilt utsatta områden som kännetecknas av hög kriminalitet, låg tillit till rättsväsendet, utbredd otrygghet och bristande framtidstro. I stället för rättsväsendet upprätthåller olika grupper av unga män sin egen uppfattning om lag och ordning. Kvinnors situation i dessa områden är extra utsatt.

Det rådde stor samsyn bland seminariedeltagarna om beskrivningen av dagens särskilt utsatta områden. Och även om att det krävs stora insatser för att bryta segregationen och utanförskapet. För att lyckas krävs en rad åtgärder. Visserligen har flera initiativ tagits som redan börjat få effekt. Men ytterligare mer behövs, ansåg paneldeltagarna. En del är ökade polisresurser, bättre verktyg, som skärpta lagar och utökade hemliga tvångsmedel. Men det behövs även en starkare socialtjänst och fler SIS-hem, förstärkt samarbete med polis och socialtjänst etc. Dessutom betonades de ideella krafterna och näringslivet som viktiga byggstenar. Även behovet av goda förebilder underströks.

Den ställföreträdande rikspolischefen och chefen för nationella operativa avdelningen Mats Löfving sa att studier från USA visat att för att lyckas vända utvecklingen i ett utanförskapsområde måste viljan till förändring komma inifrån det aktuella området. Att med enbart insatser utifrån bryta utvecklingen har visat sig otillräckligt. De goda krafterna i området är de som har den avgörande förmågan att vända utvecklingen.

Tom Knutson
Annons
Annons