search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Olika synsätt på hur brottmålsprocessen kan effektiviseras

Åsikterna gick isär om hur brottmålsprocessen kan genomföras snabbare.

Seminariet inleddes med att Stefan Strömberg, tidigare bland annat lagman, berättade om den utredning han leder som syftar till en snabbare lagföring i brottmål och det försöksprojekt som genomförs i tre lokala polisområden i Stockholms norrorter. Tanken är att enklare mängdbrott, som utgör hälften av de brott domstolarna prövar, ska lagföras avsevärt snabbare genom försöksprojektet. Centrala delar är bland annat en ökad samordning och samarbete i rättskedjan mellan de olika aktörerna och ett förenklat system för delgivning. Målet är att ett normalfall ska hanteras inom två till sex veckor.

Fredrik Wersäll, Svea hovrätts president, sa att om man kan effektivisera brottmålsprocessen, framför allt de moment som föregår domstolsförhandlingen, kan stora vinster hämtas.

– Utredningen har kommit långt och har mycket spännande tankar, sa Wersäll som menade att delgivningsförfarandet kan utvecklas betydligt.

 

– Så gott som alla har en mobiltelefon, varför ska man då ha delgivning i andra former än sms? Det finns oerhörda möjligheter i teknikutvecklingen, sa Wersäll som själv leder en utredning som handlar om effektivisering av handläggningen av stora mål.

– Vår vision, som har rätt mycket bäring på det här projektet, är att vi i betydligt större utsträckning än i dag ska göra förundersökningsmaterialet till processmaterial, sa Wersäll.

När det gäller advokatens roll och det fria advokatvalet i brottsmålsprocessen gick åsikterna isär. Strömberg menade att det fria valet skulle kunna begränsas i enklare mål medan advokat Johan Eriksson såg sådana tankar som ett hot mot det fria advokatvalet.

Polisen har en central roll i arbetet med att effektivisera brottsmålsprocessen, menade samtliga seminariedeltagare, som också var eniga om värdet av en snabbare process. Johan Eriksson, liksom Advokatsamfundet i sitt remissyttrande, var dock skeptisk till försöket som pågår. Polisen är redan i dag pressad och att då lägga på ytterligare arbetsuppgifter är inte rimligt, enligt Eriksson. En bättre väg, menade Johan Eriksson, är att hitta rätt typ av uppdrag som hanteras av rätt typ av domare. På domstolarna kan man skapa avdelningar som hanterar vardagsmål och de kan utveckla metoder för att hantera målen effektivt och rättssäkert. Till dessa mål knyts åklagare med samma ambition, samt eventuellt advokater som åtar sig alla uppdrag under en viss tid, en viss dag.

Tom Knutson
Annons
Annons