search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Andersson, Magnus: Handbok för ideella föreningar / Magnus Andersson, Yngve Karlsson (Wolters Kluwer, 2017. 161 s.)

Bevis 8, Prövning av migrationsärenden / Simon Andersson, Christian Diesen, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Madelaine Seidlitz, Alexandra Wilton Wahren (3. uppl. Norstedts juridik. 381 s.)

Eriksson, Johan: Handbok för försvarare (Limhamnsgruppen. 291 s.)

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz et al. (14. uppl.  Wolters Kluwer, 2017. 269 s.)

Gerhard, Peter: Köprättens grunder (14. uppl. Liber. 270 s.)

Grahn, Erik: Anställdas integritetsskydd : och dataskyddsförordningen / Erik Grahn och Susanna Kjällström (Wolters Kluwer, 2017. 279 s.)

Johansson, Svante: Associationsrätten : en introduktion (6. uppl. Norstedts juridik. 116 s.)

Kalbro, Thomas: Markexploatering / Thomas Kalbro, Eidar Lindgren (6. uppl. Norstedts juridik. 190 s.)

Kleerup, Jan: Mervärdesskatt i teori och praktik / Jan Kleerup, Eleonor Kristoffersson, Jesper Öberg (6. uppl. Norstedts juridik. 268 s.)

Krzymovska, Antonia: Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling ( Jure. 436 s. Diss. Stockholms universitet, 2018)

 

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved (31. uppl. Norstedts juridik. 623 s.)

Lundin, Olle: Kommunallagen : en kommentar / Olle Lundin, Tom Madell (Norstedts juridik. 383 s.)

Millqvist, Göran: Sakrättens grunder : en lärobok i sak­rättens grundläggande fråge­ställningar avseende lös egendom (8. uppl. Norstedts juridik. 267 s.)

Rodhe, Knut: Rodhes aktiebolagsrätt / Rolf Skog (25. uppl. Norstedts juridik. 289 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom (3. uppl. Norstedts juridik. 274 s.)

Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande / Christina Ramberg, Alexander Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner och Annika Norée (Norstedts juridik. 98 s.)

Sandström, Torsten: Mönster i förmögenhetsrätten : en lärobok (Norstedts juridik. 275 s.)

Steinberg, Maria: Skyddsombudsrätt : skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn (5. uppl. Norstedts juridik. 329 s. 

Tham, Henrik: Kriminalpolitik : brott och straff i Sverige sedan 1965 (Norstedts juridik. 198 s.)

Utsökningsbalken : en kommentar / Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson (5. uppl. Wolters Kluwer. 714 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons