search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Bolagsstämma i svenska aktiebolag

Författare:  Svante Johansson
Förlag: Norstedts juridik 

Bolagsstämma i svenska aktiebolag är uppföljaren till författarens doktorsavhandling som utkom 1990. Under de drygt 25 år som förflutit sedan dess har mycket hänt inom området bolagsstyrning och hänsyn är tagen till den rättsutveckling som skett, bland annat den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft 2006. I boken behandlas huvudsakligen den aktiebolagsrättsliga regleringen avseende bolagsstämma. Framställningen inleds med en kort historisk översikt, varefter enskilda frågor behandlas i den ordning som de tidsmässigt uppkommer i samband med en bolagsstämma.

Varumärkesanvändning
Författare: Stojan Arnerstål
Förlag: Norstedts juridik

När får man använda annans varumärke i marknadsföring av egna varor eller tjänster? Bestämmelserna som reglerar i vilken utsträckning det är tillåtet att referera till varumärken i reklam är otydlig. Författaren preciserar här ensamrättens innehåll och utsträckning i relation till andras behov av att använda varumärket i olika sammanhang. Undersökningen är inriktad på svensk och EU-harmoniserad varumärkesrätt. Boken utgör slutresultatet av forskningsprojektet  ”Användning av annans varumärke i marknadsföring”. Delar av materialet har publicerats tidigare under projektets gång. Stojan Arnerstål, verksam vid Uppsala universitet, doktorerade 2014 med avhandlingen ”Varumärket som kontraktsföremål”.

Bitte Wölkert
Annons
Annons