search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hot mot advokat efter publicering på Youtube

En advokat har utsatts för allvarliga hot och advokatbyrån blev utsatta för försök till dataintrång efter att webbplatsen Youtube lämnat ut byråns namn till aktörer med nazisympatier.

En advokat i Stockholm har mottagit hot där detaljer om dennes barn och privata bostad togs upp. Det efter att att webbplatsen Youtube lämnat ut advokatbyråns namn till aktörer med nazisympatier.

Advokatbyrån har också som en konsekvens av Youtubes uppgiftslämnande drabbats av försök till dataintrång som syftat till att röja kontakter med klienter. Händelserna är polisanmälda.

– Denna typ av företeelser hör inte hemma i demokratiska rättsstater. Försök att skrämma advokater och journalister till tystnad måste vi alla med gemensamma krafter motverka. Därför är det angeläget att polisanmäla hoten, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Dagens Nyheter som var först med att berätta om hoten, den 4 mars, menar att bakgrunden till hoten och försöket till dataintrånget är att byrån i sin tjänsteutövning biträtt journalister vid anmälningar av ett antal hotfulla publiceringar som gjorts av högerextremister på Youtube. Det var i samband med borttagandet av några av de hotfulla publiceringarna som anmälarens namn röjdes av Youtube genom att det publicerades både på webbplatsen och i korrespondens med innehavaren av kanalen.

Anne Ramberg menar att Youtube och andra it-bolag borde ta ett mycket större ansvar kring att stoppa olagligt innehåll än de gör i dag, och kunna ställas till svars om de inte tar bort olagligt innehåll.

Advokatsamfundet genomförde under hösten 2017 en stor undersökning om kåren och av tillståndet i kåren. I denna uppgav så många som 24 procent av advokaterna att de utsatts för hot i sin yrkesutövning. 1 av 10 uppgav att de blivit utsatta två gånger eller fler.

– Konsekvenserna av dessa hot och trakasserier är djupt illavarslande, såväl för rättsstaten och det öppna samhället, som för den enskilde advokaten. Den rättssökande allmänheten riskerar att inte få något biträde, säger Anne Ramberg.

Johan Persson