search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

God medieetik utmanas av sociala medier

Den svenska medieetiken står stark, men utmanas av sociala medier och upprop som metoo.

Medieetiken och dess utmaningar diskuterades vid ett seminarium i februari av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och Charlotta Friborg, programchef och ansvarig utgivare för SVT Nyheter.

Enigheten mellan debattörerna var inledningsvis stor. Svenska medier håller en hög etisk nivå, både historiskt sett och i jämförelse med grannländerna. Samtidigt finns det problem. Anne Ramberg pekade på ett av dem.

– Det finns en uppenbar risk att pressetiken påverkas av de sociala medierna, sa Anne Ramberg, som ansågs att medierna emellanåt ryckts med av de nya krafterna.

Thomas Mattsson påpekade att medierna under de senaste hundra åren blivit allt mer restriktiva med att publicera namn. Antalet klander i Pressens opinionsnämnd har inte heller ökat, trots det växande antalet publiceringar. Mattsson tyckte också att man kunde vända på perspektivet.

– Rent objektivt kan man säga att pressetiken är bättre, i bemärkelsen mer restriktiv. Sedan kan man fundera över om det är bra. Är medierna för fega? frågade han.

Charlotta Friborg skildrade en utveckling från början av hennes karriär, då medieetiska frågor var chefredaktörens ansvar, till att de i dag framför allt hanteras i ett ständigt pågående medieetiskt samtal på redaktionerna. Det är en positiv utveckling, menade Charlotta Friborg, och dessutom nödvändigt eftersom det publiceras allt mer och allt snabbare.

Anne Ramberg opponerade sig mot de båda publicisternas ljusa lägesbeskrivning, och vidhöll att vi i dag har problem med etiken kring vad som bör publiceras och vad som inte bör göra det.

– En stor del av det svenska folket får inte sin information från de traditionella medierna, utan på andra håll. Där är etiken inte lika hög, påpekade Anne Ramberg, som tyckt sig se exempel på att medierna påverkats av sociala medier.

– Metoo är ett exempel på hur medierna plötsligt kom att tillämpa helt andra regler än annars, hävdade hon, och pekade på hur olika personer under metoo utpekades för allt ifrån grova brott till allmänt dåligt uppförande.

Ramberg fick delvis medhåll av Thomas Mattsson.

– Jag kan hålla med Anne om att det är problematiskt att återge anonyma vittnesmål utan att ha belagt påståendena, sa han.

Samtidigt opponerade sig både Thomas Mattsson och Charlotta Friborg mot bilden av att svenska medier helt okritiskt skulle ha återgett uppgifter från sociala medier.

– Det är inte så att ett upprop på Facebook bara rakt av publicerades av etablerade medier, åtminstone inte vad jag har sett, förklarade Charlotta Friborg.

Enligt Friborg byggde publiceringarna snarare på en noggrann genomgång av de uppgifter som kommit fram.

Varken Charlotta Friborg eller Thomas Mattsson ansåg att metoo förändrat den svenska medie­etiken. De påminde också om att grunden i mediernas rapportering är att namnge dem som berörs, oavsett om det handlar om vem som gör mål i fotboll eller fattar politiska beslut. Anonymiseringen är undantag, baserat på särskilda hänsyn.

Anne Ramberg höll med om att namnpublicering kan vara bra, eftersom det ställer krav på att uppgifterna är rätt. Samtidigt, fastslog hon, måste även makthavare har rätt till rättssäkerhet.

– I vanliga fall talar man om oskuldspresumtion, att man betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad. I metoo blev det precis tvärtom. Där måste man styrka att man inte gjort sig skyldig till de här oönskade närmandena eller övergreppen. Det tycker jag inte är godtagbart, sa Ramberg.

Medieetiken och dess utmaningar

ABF och bokförlaget Sanoma bjöd i slutet av februari in till paneldiskussion omkring medieetik i ABF-huset i Stockholm. Samtalsledare vid seminariet var författarna till den nyutkomna boken Medierna och etiken, Martin Ahlquist, politikchef på Expressen och Tommy Borglund, lektor vid Örebro universitet och rådgivare inom CSR-frågor.

ABF och bokförlaget Sanoma bjöd i slutet av februari in till paneldiskussion omkring medieetik i ABF-huset i Stockholm. Samtalsledare vid seminariet var författarna till den nyutkomna boken Medierna och etiken, Martin Ahlquist, politikchef på Expressen och Tommy Borglund, lektor vid Örebro universitet och rådgivare inom CSR-frågor.

Ulrika Öster
Annons
Annons