search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Följer advokater god advokatsed?

Advokatkåren har blivit allt bättre på att följa god advokatsed.

Följer advokater god advokatsed? Börje Samuelsson besvarade frågan med ja – trots att disciplinnämnden besvarade frågan med nej i 133 fall under 2017, där den delade ut disciplinpåföljder.

– Enligt min uppfattning är efterlevnaden av regelsystemet mycket god! Och den etiska standarden i advokatkåren är mycket hög, sa Börje Samuelsson, och gav belägg i siffror:

Antalet disciplinanmälningar har minskat från 604 år 2000 till 427 år 2017. Det motsvarar en minskning med 29 procent – trots att antalet advokater i landet har ökat med 68 procent under samma tid. Han såg flera förklaringar till den positiva utvecklingen.

– Den överlägset viktigaste faktorn är genidraget att införa advokatexamen, sa Börje Samuelsson.

År 2004 införde Advokatsamfundet också krav på obligatorisk vidareutbildning för alla advokater. Sammantaget har åtgärderna lett till en klar standardförbättring när det gäller efterlevnaden av regler för advokatverksamhet, menar Börje Samuelsson.

– Tämligen få advokater fälls i disciplinnämnden som har avlagt advokatexamen. Det är en äldre generation som är överrepresenterad, sa han.

Ralf G. Larsson tyckte att de advokater som uppträder i domstol generellt håller en hög standard, även om det någon gång händer att det inte är rätt advokat som förordnas till ett visst domstolsuppdrag och det någon gång händer att en advokat bryter mot advokatetiska regler.

JK Anna Skarhed har bara begärt åtgärd hos Högsta domstolen en gång under sina åtta år som JK.

– Det var två advokater som disciplinnämnden inte hade näpst, men som vi ansåg borde få en varning. Det fick de också av Högsta domstolen – men det är alltså väldigt sällan någon åtgärd vidtas, sa Anna Skarhed.

Magnus Andersson
Annons
Annons