search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fler kvinnliga delägare i Europa

Andelen kvinnliga delägare på Europas största advokatbyråer fortsätter öka. Men ännu har inte någon av byråerna kvinnlig majoritet bland delägarna.

2016 hade inte någon av Europas 100 största advokatbyråer en majoritet kvinnliga delägare, skriver tidningen The Law­yer. 2015 fanns två advokatbyråer med kvinnlig majoritet bland delägarna, men båda har efter sammanslagningar med andra byråer minskad andel kvinnor bland sina delägare.

Andelen kvinnliga delägare på de 100 största byråerna i Europa ökade något under 2016. 53 av 100 byråer ökade sin andel kvinnliga delägare och 33 byråer minskade sitt kvinnliga del­-ägande. Totalt utgör kvinnor 19,5 procent av delägarskapet på Europas 100 största advokatbyråer. Året innan var siffran 18,9 procent.

Antalet storbyråer där kvinnor representerar mer än 30 procent av delägarna ökade kraftigt under 2016 till 17 advokatbyråer från 11 året innan.

Bland svenska advokatbyråer var 23,5 procent av byråernas delägare och innehavare kvinnor 2016. År 2006 var andelen 14 procent bland svenska byråer.

Annons
Annons